Het Grote Docentenonderzoek 2023-2024

Het Grote Docentenonderzoek 2023-2024 is de tweede editie van onze jaarlijkse peiling onder docenten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De resultaten van deze editie bieden inzicht in de huidige staat van het onderwijs in Nederland vanuit het perspectief van docenten. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om verschillende thema’s mee te nemen, waaronder het lerarentekort en werkdruk, zelf maken van lesmateriaal en digitale middelen in de klas.

alt

Deel 1: Werkdruk en lerarentekort

 • De afgelopen vijf jaar is de werkdruk toegenomen en wordt op dit moment als (zeer) hoog ervaren.
 • Van de respondenten die nog geen pensioen overwegen, twijfelt 30% of ze over vijf jaar nog docent zijn.
 • De meest genoemde bron van werkdruk is administratieve druk.
 • Meer dan 60% van de vo-respondenten geeft aan dat hun school te maken heeft met een lerarentekort.
alt

Deel 2: Zelf lesmateriaal maken

 • 60% van de vo respondenten geeft aan dat ze meer dan de helft van hun lesmateriaal zelf maken.
 • Meer dan 20% geeft aan dat ze niet tevreden zijn met het lesmateriaal dat beschikbaar is.
 • In het mbo gebruikt een minderheid van 27% de lesmethode als voornaamste bron voor lesmateriaal.
 • De helft van de po en vo respondenten geeft aan dat ze het lesmateriaal van anderen/derden altijd aanpassen.
alt

Deel 3: Digitale middelen in de klas

 • 56% van de mbo-respondenten ziet AI in het onderwijs als een kans.
 • Meer dan 70% van alle respondenten verwacht AI in te zetten of zet AI al in.
 • 75% van de vo respondenten geeft aan dat leerlingen 1-op-1 beschikking hebben tot laptops/tablets.
 • 77% van de respondenten vindt dat LessonUp een hogere toegevoerde heeft ten opzichte van andere tools.

Het Grote Docentenonderzoek 2023-2024 in de media:

Heb je vragen over het onderzoek of wil je in contact komen met een van de onderzoekers? Stuur een bericht naar: support@lessonup.com

alt

Over het onderzoek

In november en december 2023 is een vragenlijst uitgestuurd aan docenten in het po, vo en mbo. In totaal hebben 3.816 docenten hun mening gedeeld over verschillende actuele onderwerpen waaronder het lerarentekort, zelf maken van lesmateriaal en digitale middelen in de klas. Resultaten vanuit het hoger onderwijs zijn geëxcludeerd vanwege een te laag aantal respondenten. Voor het po, vo en mbo is het onderzoek representatief. De resultaten, de verkregen inzichten en de conclusies worden in in drie delen gepubliceerd.