Stap-voor-Stap

Stap-voor-Stap is een eenvoudige, prikkelarme app waarmee moeilijk lerende leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zelfstandig kunnen werken.

alt

Zelfstandig praktische vaardigheden oefenen

Met de Stap-voor-Stap module van de Schoollicentie Plus kunnen docenten eenvoudig digitaal instructiemateriaal ontwikkelen voor leerlingen. Het instructiemateriaal is ondersteunend tijdens het aanleren van praktische vaardigheden en bevordert de zelfstandigheid van de leerling.

Het instructiemateriaal kan eenvoudig worden gemaakt en aangepast en bevat ook de mogelijkheid om audio- en video-instructie toe te voegen. In de app wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van iconen met weinig tekst. En dat volgens een vast stramien van drie stappen: wat ga je doen (wat), wat heb je nodig (waarmee) en welke stappen volg je (hoe). Daarna deelt de docent de les met de leerlingen. De leerling logt in en klikt op de praktische vaardigheid die hij moet oefenen. 

Wat kun je met Stap-voor-Stap?

Voordelen voor de docenten:

  • Eenvoudig en snel zelf een Stap-voor-Stap instructie maken
  • De voortgang van de leerlingen monitoren
  • Overzicht en inzicht

Voordelen voor de leerlingen:

  • Een visuele instructie bekijken of een gesproken instructie beluisteren
  • Met andere leerlingen tegelijk dezelfde praktische vaardigheid oefenen
  • Tussentijds of na afloop het resultaat laten zien met een foto

Zicht op leerlingen

Leerlingen kunnen eenvoudig zelf aan de slag, maar ook in duo's. Dan voert de één de verschillende handelingen uit, terwijl de ander de stappen op zijn device volgt en coacht of corrigeert.

Ook al werken leerlingen zelfstandig met de Stap-voor-Stap app, toch houd je zicht op wat leerlingen doen. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe lang een leerling op een bepaald punt blijft hangen. Je weet dan dat die stap meer moeite kost. Ook kun je leerlingen de opdracht geven om bijvoorbeeld het eindresultaat te fotograferen of een foto te maken van alle benodigdheden, zodat je daar feedback op kunt geven.

Leerlingen snappen meteen wat de bedoeling is, zodat ze met deze digitale tool zelfstandig aan het werk kunnen. Dat is heel belangrijk, want hoe zelfstandiger ze kunnen leren hoe beter.
Silvia
Docent bij het Eemsdeltacollege